Mern stack from scratch الجزء الثالت


فهاد الجزء الثالت من Mern stack from scratch الخاص ب notes app غادي نسترجعوا les notes كاملين ونعرضوهم منبعد غادي نزيدوا les routes ديالنا فل frontend.

نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة ل component Notes


دائما ف components غادي تزيد فيه fichier جديد سميه Notes.jsx.


فيه كنسترجع les notes من الرابط


 http://localhost:3200/notes 


لي سبق وزدنا منبعد كنعرضهم ف table مع الروابط ديال التعديل والحذف.


فاش كنضغط على رابط التعديل كيديني ل component EditNote لي زدنا من قبل وفاش كنضغط على زر الحذف كتنفذ fonction سميتها deleteNote لي كتاخذ ل id ديال note وكترسلوا للرابط ديال الحذف لي سبق وزدنا فل backend وكتمسح note.


الكود ديال الملف هو :

                  
                    //
import React, { Component } from 'react';
import axios from 'axios';
import { Link } from 'react-router-dom';

export default class Notes extends Component {

  state = {
    notes: []
  }

  componentDidMount() {
    this.getNotes();
  }

  getNotes = () => {
    axios.get('http://localhost:3200/notes')
      .then(res => {
        this.setState({
          notes: res.data.notes
        });
      }).catch(err => console.log(err));
  }

  deleteNote = id => {
    axios.delete('http://localhost:3200/notes/' + id)
      .then(res => {
        this.setState({
          notes: this.state.notes.filter(item => item._id !== id)
        });
      }).catch(err => console.log(err));
  }

  render() {
    const { notes } = this.state;
    return (
      <div className="container">
        <div className="row">
          <div className="col-md-10 my-4 mx-auto">
            <table className="table">
              <thead>
                <tr>
                  <th>Titre</th>
                  <th>Description</th>
                  <th>Action</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                {
                  notes.length > 0 && notes.map(note => (
                    <tr key={note._id}>
                      <td>{note.title}</td>
                      <td>{note.body}</td>
                      <td>
                        <Link
                          to={`/edit/note/${note._id}`}
                          className="btn btn-sm btn-warning mr-1 text-white"
                        >Modifier</Link>
                        <a
                          onClick={() => this.deleteNote(note._id)}
                          className="btn btn-sm btn-danger text-white">Supprimer</a>
                      </td>
                    </tr>
                  ))
                }
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    )
  }
}
                  
                

2- إضافة les routes ديال ل frontend


غادي تمشي للملف app.js فيه غادي نزيدو les routes ديالنا أول حاجة كنسترجع les components كاملين منبعد كنزيد les routes لي كيديو لكل component.

الكود ديال الملف هو :

                  
                    //
import React from 'react';
import { BrowserRouter, Route, Switch } from 'react-router-dom';
import Notes from './components/Notes';
import EditNote from './components/EdiNote';
import AddNotes from './components/AddNotes';
import Menu from './components/Menu';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <BrowserRouter>
   <Menu />
   <Switch>
    <Route path="/" exact component={Notes} />
    <Route path="/add/note" exact component={AddNotes} />
    <Route path="/edit/note/:id" exact component={EditNote} />
   </Switch>
  </BrowserRouter>
 );
}

export default App;
                  
                

كلمات مفاتيح :