Blog ب laravel & vue js الجزء السابع


فهاد الجزء السابع من blog ب laravel & vue js غادي ندوزو لل admin panel أول حاجة غادي نزيدو أدمين جديد من بعد عاد غادي نشوفوا كيفاش نعرضوا les posts كاملين وأيضا غادي نزيدوا روابط الإضافة والتعديل والحذف ديال كل post على حدة.

نظرة سريعة بالفيديو


1- إضافة الأدمن ل table users


أول حاجة غادي نزيدو le champ admin ل table users غادي تزيد ل commande :

php artisan make:migration add_admin_field_to_users_table  

هاد le champ غادي تكون عندو القيمة إما واحد أو صفر واحد كتعني أدمين وصفر لا و par défaut غادي نعطيوه 0.

من بعد غادي تلقى ل fichier تزاد ف dossier migrations فيه غادي تزيد هاد الكود :

                  
                    //
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class AddAdminFieldToUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      //
      $table->boolean('admin')->default(0);
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      //
      $table->dropColumn('admin');
    });
  }
}
                  
                

2- إضافة الأدمن ل table users تتمة


منبعد غادي نزيدو seeder باش نزيدو admin ف table users غادي تدير هاد ل commande :

php artisan make:seeder  AdminSeeder

منبعد غادي نلقاو ل fichier AdminSeeder تزاد ف dossier seeds فيه غادي يكون الكود لي غادي نزيد به لأدمن.

الكود لي غادي تزيد هو :


                  
                    //
<?php

use App\User;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Database\Seeder;

class AdminSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    //
    User::create([
      'name' => 'admin',
      'email' => 'admin@larablog.com',
      'email_verified_at' => now(),
      'password' => Hash::make('123456'),
      'remember_token' => Str::random(10),
      'admin' => 1
    ]);
  }
}
                  
                

3- إضافة الأدمن ل table users تتمة


دبا بقالنا غير نزيدو الأدمن ل table users غادي نمشي ل fichier DatabaseSeeder فيه كنسترجع  seeder لي زدنا لي هي AdminSeeder.

باش نزيد الأدمن غادي ندير هاد ل commande :

php artisan db:seed 

دبا يلا مشيتي ل table users غادي تلقى الأدمن تزاد ولي عندو ف le champ admin 1.

الكود لي غادي تزيد هو :

                   
                    <?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    $this->call(AdminSeeder::class);
  }
}
                   
                  

كلمات مفاتيح :